Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Biała lista podatników VAT


18 grudnia 2019

W związku ze zbliżającym się nowy rokiem, ponownie zwracamy uwagę na nowe zasady weryfikacji kontrahentów przy dokonywaniu transakcji B2B od 2020r. Nowelizacja ustawy VAT znacząco zmienia zasady dochowania należytej staranności w zakresie VAT przy transakcjach między przedsiębiorstwami. Firmy dokonując płatności większej lub równej 15.000,00 zł brutto będą musiały każdorazowo weryfikować kontrahentów już nie tylko pod kątem statusu podatnika VAT, ale także sprawdzać czy rachunek rozliczeniowy, na jaki dostawca oczekuje zapłaty, znajduje się w rejestrze, tzw. białej liście podatników VAT. Nowe przepisy praktycznie przenoszą obowiązek weryfikacji i udowodnienia należytej staranności na dokonujących płatności.

 

1. Co to jest biała lista podatników VAT ?

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ujednolicony rejestr firm umożliwia sprawdzenie:

 • czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • podstawy prawnej jeśli kontrahent otrzymał decyzję odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • wykazu rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców, na jaki należy zapłacić kontrahentowi.

Wykaz jest aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy (w godz. 22.00-00:00).

 

 

2. Gdzie znaleźć białą listę ?

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Znajduje się na stronie internetowej:

 

3.  Jak przeszukiwać białą listę ?

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według numeru rachunku bankowego, NIP, REGON lub nazwy podmiotu. Zgodnie z wyjaśnieniem na stronie MF

 •  jeśli wpiszesz tylko fragment nazwy podmiotu, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę,
 •  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG, w wyszukiwarce, w polu „nazwa podmiotu” podaj imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • pytając o dane wskazujesz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy. Będzie na nim również unikalny identyfikator przypisany do twojego wyszukiwania. To potwierdzenie możesz wydrukować.

Poniżej zrzut oraz link do strony wyszukiwarki.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 

4. Jakie numery rachunków bankowych są na białej liście ?

Na białej liście znajdują się numery firmowych rachunków bankowych zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT przywróconych do rejestru, które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. W wykazie znajdują się tylko numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to bowiem rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta firma, zmieniają się , należy je zaktualizować w swoim urzędzie skarbowym. Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne składają aktualizację bezpośrednio do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2),  przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – przez CEIDG.

 

5. Jakie są sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy ?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji stanowiącej równowartość lub przekraczającą 15.000,00 zł brutto nastąpi na inny rachunek, niż podany w wykazie to:

 • nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • podatnik będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Podatnik mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy (wystawcy faktury). Ministerstwo Finansów przygotowało wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście podatników VAT. Wzór zawiadomienia (ZAW-NR) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.(zamieszczamy poniżej).

Wzór ZAW-NR

Nie są obciążone sankcjami do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie.

 

 6. O czym trzeba pamiętać ?

 • o sprawdzaniu kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS, w szczególności firm, z którymi wcześniej firma nie współpracowała,
 • o zweryfikowaniu czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • o sprawdzeniu czy numer rachunku bankowego kontrahenta (podany na fakturze) w dniu zapłaty (zlecenia przelewu) za usługę czy towar, na których firma dokonuje płatności znajduje się na białej liście podatników VAT,
 • o bieżącej aktualizacji własnych firmowych rachunków bankowych w urzędzie skarbowym, tak aby na białej liście podatników VAT zawsze były aktualnie używane.

 

 

 

Więcej informacji na stronie MF  https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi

 

 

 


Copyright © 2020 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.