Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marcelińska 48, 60-354 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Czy wiesz, że jeżeli masz status małego podatnika płacisz mniej podatku CIT?
15.01.2019r.

Czy wiesz, że jeżeli masz status małego podatnika płacisz mniej podatku CIT?

 

Od stycznia 2019 r. weszło w życie kilka istotnych zmian w podatkach.

Jedna z nich to zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych, która zostanie zastąpiona stawką 9%. Dotychczas wynosiła ona 15%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Zapowiadana obniżka podatku w 2019 roku obejmie jedynie te firmy, które posiadają status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR netto. Aby skorzystać z 9% CIT, limit 1,2 mln EUR przychodów nie może być więc przekroczony w poprzednim i bieżącym roku podatkowym. Co ciekawe, analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT), natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto (czyli bez VAT).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność. Ustawodawca przewidział pewne ułatwienia dla nowych podmiotów – w celu  zastosowania stawki 9%   w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Niższa stawka jednak nie jest przewidziana dla wszystkich podatników. Jak zwykle w tego typu przepisach mamy ograniczenie. Dlatego z tego przywileju nie skorzystamy:

– jeśli jesteśmy podatkową grupą kapitałową.

– jeśli osiągamy tzw. „zyski kapitałowe” – np. osiągamy przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych,

– jeśli dzielimy spółkę,

– jeśli jesteśmy podatnikiem który wniósł wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR

–  gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów.


Copyright © 2019 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.