KRAFTON ACCOUNTING outsourcing księgowy w Poznaniu

Stawiamy na kompetencje, które dają pewność solidnej pracy, dobre relacje z klientami oparte na partnerskich stosunkach oraz zgrany zespół pracowników zawsze chętnych do pomocy. Nasze biuro rachunkowe oferuje księgowość dla spółek oraz kadry i płace, nie tylko w języku polskim ale również po angielsku i niemiecku. Realizujemy outsourcing księgowy, leasing pracowniczy dla działów księgowych oraz pełnimy obowiązki głównego księgowego dla wielu firm z Poznania i okolic.


Jakie prace księgowe wykonamy za Ciebie?

 

PAKIET PODSTAWOWY*

 • księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych według indywidualnie dostosowanego planu kont,
 • księgowanie płatności zobowiązań i należności oraz kontrola rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, urzędami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie międzyokresowych kosztów i przychodów,
 • prezentowanie wyników finansowych za poszczególne miesiące roku obrotowego,
 • kalkulacja dochodów / strat podatkowych oraz zaliczek na CIT / PIT,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania prawa podatkowego i bilansowego,

Jakie prace kadrowo-płacowe wykonamy za Ciebie?

 

PAKIET PODSTAWOWY*

 • przygotowanie list płac osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, powołania,
 • obliczenie zaliczek na podatek dochodowy PIT zatrudnionych osób,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych informacji dotyczących wynagrodzenia pracowników,
 • zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie zatrudnionych osób dla celów ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania prawa podatkowego oraz ubezpieczeń,
 

 

PAKIET ROZSZERZONY*

 • prace określone wyżej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowanie raportów wymaganych przez NBP,
 • sporządzanie indywidualnych raportów finansowych dla zarządu, właścicieli,
 • dostęp online do ksiąg rachunkowych,

 

PAKIET ROZSZERZONY*

 • prace określone wyżej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowanie deklaracji do PFRON, SOD,
 • przygotowanie informacji do komorników oraz urzędów skarbowych w związku z zajęciem wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 

 

PAKIET KOMFORTOWY

 • prace określone wyżej,
 • prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego na dzień bilansowy,
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT / PIT na koniec roku podatkowego,
 • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych, 

 

PAKIET KOMFORTOWY

 • prace określone wyżej,
 • przygotowanie deklaracji PIT-11 dla zatrudnionych,
 • przygotowanie deklaracji PIT-4R o zaliczkach na podatek
 dochodowy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie świadectw pracy dla pracowników,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych, ZUS, PIP,
 

 

Co jeszcze możemy zrobić za Ciebie w zakresie księgowym?

 

 • wyprowadzamy nieprawidłowości w księgach rachunkowych oraz rozliczeniach podatkowych zanim zrobi to urząd skarbowy,
 • doradzamy w zakresie zakładania działalności gospodarczej,
 • pomagamy w prowadzeniu postepowania likwidacyjnego spółek,
 • opracowujemy politykę rachunkowości (zakładowy plan kont), instrukcję obiegu 
dokumentów,
 • wystawiamy faktury sprzedaży,
 • monitorujemy i pomagamy w windykacji należności przeterminowanych,
 • wprowadzamy przelewy zobowiązań handlowych, pracowniczych, podatkowych do systemu bankowego klienta,
 • nadzorujemy pracę działu księgowego oraz przejmujemy zadania głównego księgowego,
 • weryfikujemy merytorycznie pracowników działu księgowego,
 • pomagamy w organizacji pracy oraz podziale obowiązków działu finansowego,
 • współpracujemy z doradcą podatkowym zapewniając niezbędne doradztwo podatkowe,
 • współpracujemy z radcą prawnym oferując pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego,
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych,

 

Co jeszcze możemy zrobić za Ciebie w zakresie
kadrowo-płacowym?

 

 • wyprowadzamy nieprawidłowości w rozliczeniach wynagrodzeń / PIT / ZUS  zanim zrobi to urząd skarbowy / ZUS,
 • opracowujemy regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania,
 • weryfikujemy akta osobowe pracowników,
 • przygotowujemy dokumenty dotyczące nawiązywania oraz rozwiazywania stosunku pracy,
 • organizujemy obsługę̨ w zakresie BHP
 • pomagamy pracodawcom w sporach z pracownikami z zakresu prawa pracy,
 • weryfikujemy merytorycznie pracowników działu kadrowo - płacowego,
 • wsparcie kadrowe pomagamy w organizacji pracy oraz podziale obowiązków działu kadrowo – płacowego,
 • współpracujemy z doradcą podatkowym zapewniając niezbędne doradztwo podatkowe,
 • współpracujemy z radcą prawnym oferując pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń,
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych, ZUS, PIP,

 

*prace zlecone poza pakietem rozliczane są według stawki godzinowej 
Do góry