Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Biała lista podatników VAT


aktualizacja: 31-07-2019
utworzono: 24-07-2019

Od 1 września 2019 r. ma obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Mają znajdować się na niej informacje dotyczące statusu podatnika VAT, takie jak data rejestracji, wyrejestrowania oraz przywrócenia dla potrzeb podatku VAT. W białej liście mają znajdować się również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Celem jej jest stworzenie nowego, łatwo dostępnego rejestru, który umożliwia sprawdzenie czy dany podmiot na chwilę przeprowadzanej transakcji jest zarejestrowanym podatnikiem i jaka jest jego historia. Wszystko po to aby zminimalizować podatnikom ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

Wykaz będzie aktualizowany raz na dobę każdego dnia roboczego i będzie można w nim sprawdzić dane kontrahenta z ostatnich 5 lat (starsze dane będą usuwane). Aby wyszukać danego kontrahenta wystarczy wpisać jego NIP lub fragment nazwy czy nazwisko podmiotu. Obecnie weryfikacja statusu podatnika VAT jest możliwa pod linkiem https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

 

Od 1 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie białej listy podatników , przedsiębiorcy będą zobowiązani do każdorazowego sprawdzenia, przed dokonaniem przelewu na rzecz danego kontrahenta, zgodności jego numerów rachunków rozliczeniowych z danymi opublikowanymi na białej liście podatników. Każdy przelew za fakturę na kwotę powyżej 15 000 PLN, dokonany na rachunek bankowy inny niż wskazany w białej liście podatników, spowoduje wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

 

Co zrobić aby uniknąć sankcji wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów?

W przypadku zapłaty na numer rachunku bankowego nie wykazany w białej liście podatników,  przedsiębiorca powinien poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury,  w terminie 3 dni (nie roboczych) od daty zlecenia przelewu na niewłaściwy numer rachunku.

 

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1018).

 


Copyright © 2022 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.