Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Czy wiesz, że jeżeli masz status małego podatnika płacisz mniej podatku CIT?


aktualizacja: 13-06-2019
utworzono: 15-01-2019

Od stycznia 2019 r. weszło w życie kilka istotnych zmian w podatkach.

Jedna z nich to zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych, która zostanie zastąpiona stawką 9%. Dotychczas wynosiła ona 15%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r.

Zapowiadana obniżka podatku w 2019 roku obejmie jedynie te firmy, które posiadają status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR netto. Aby skorzystać z 9% CIT, limit 1,2 mln EUR przychodów nie może być więc przekroczony w poprzednim i bieżącym roku podatkowym. Co ciekawe, analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT), natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto (czyli bez VAT).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność. Ustawodawca przewidział pewne ułatwienia dla nowych podmiotów – w celu  zastosowania stawki 9%   w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Niższa stawka jednak nie jest przewidziana dla wszystkich podatników. Jak zwykle w tego typu przepisach mamy ograniczenie. Dlatego z tego przywileju nie skorzystamy:

– jeśli jesteśmy podatkową grupą kapitałową.

– jeśli osiągamy tzw. „zyski kapitałowe” – np. osiągamy przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych,

– jeśli dzielimy spółkę,

– jeśli jesteśmy podatnikiem który wniósł wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR

–  gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów.


Copyright © 2022 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.