Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Indywidualny rachunek podatkowy od stycznia 2020 roku


aktualizacja: 24-01-2020
utworzono: 07-01-2020

 

Od 1 stycznia 2020 roku podatki PIT, CIT i VAT będzie można zapłacić do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy utworzono zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób nieprowadzących takiej działalności którzy będą z niego korzystać dla opłat wynikających z mandatów czy kosztów sądowych.

 

 

Jak wygenerować indywidualne rachunki ?

 

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wystarczy, podać:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  – nie prowadzisz działalności gospodarczej
  – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  – prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

Przypominamy, iż od stycznia 2018 roku funkcjonuje już indywidualny rachunek do wpłat składek ZUS. Przedsiębiorcy oraz inni płatnicy składek, opłacają jednym przelewem wszystkie składki na swój numer rachunku składkowego. Od stycznia 2020 roku identyczna forma płatności dotyczy podatków PIT, CIT i VAT.

 

 

podatek rachunek generowanie
 

ZUS

 

rachunek składkowy

 

https://www.eskladka.pl/Home

 

PIT / CIT / VAT

 

mikrorachunek podatkowy

 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

 

 

 

O czym należy pamiętać ?

 • rachunki bankowe urzędów skarbowych na które wpłacane były podatki PIT, CIT i VAT nie będą aktywne po 31.12.2019 r,
 • numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska,
 • numer nadawany jest każdemu podatnikowi automatycznie, nie wymaga składania żadnych wniosków,
 • radzimy nie korzystać z innych stron internetowych poza MF lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia,
 • wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi opłatami,
 • wpłacając podatki na mikrorachunek podatnicy podobno mają otrzymywać szybciej zaświadczenia o niezaleganiu,
 • w numerze mikrorachunku zawarty jest NIP lub PESEL, co ma spowodować że nie zrobimy przelewu przez pomyłkę na innego podatnika,
 • mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku PIT, CIT i VAT, odsetek za zwłokę od tych podatków i kosztów upomnienia,
 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, na zgłoszone w urzędzie skarbowym konto bankowe lub rachunek w SKOK,
 • podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, będą wpłacane na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującym od 1 stycznia 2020 ; wykaz ten można znaleźć pod adresem  https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r
 • każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP; w przypadku oczekiwania na decyzję o przyznaniu identyfikatora podatkowego, należność trzeba będzie wpłacić na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego, podając w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego – aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę,
 • generator działa 24/7, można sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

 

 

Jak zaliczane będą wpłaty na nowy rachunek?

Jeżeli podatnik zobowiązany jest do zapłaty kilku różnych podatków, w przelewie na mikrorachunek podatkowy powinien wskazać, jakiego podatku dotyczy dana wpłata. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika. (Art. 62. § 1 Ordynacji Podatkowej)

 

 

Z czego będzie się składać mikrorachunek podatkowy ?

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

 

 

 

Więcej informacji na temat mikrorachunków podatkowych można znaleźć na stronie

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/pytania-i-odpowiedzi/

 

 

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.