Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Instrukcja podpisywania e-SF


utworzono: 16-04-2020

Podpis na e-Sprawozdaniu Finansowym można złożyć na dwa różne sposoby, w zależności od rodzaju posiadanego podpisu:

 

1.Przy pomocy profilu zaufanego

Aby podpisać e-Sprawozdanie Finansowe podpisem zaufanym ePUAP należy wejść na stronę: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER , następnie wybrać odpowiedni plik e-SF oraz kliknąć podpisz dokument.  Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania do profilu zaufanego. Po zalogowaniu należy wybrać opcję Podpisz podpisem zaufanym, potwierdzić operację i dokonać autoryzacji w serwisie. Po poprawnej autoryzacji można złożyć podpis i pobrać plik .XML na dysk.

Jeśli korzystają Państwo jednocześnie z profilu zaufanego ePUAP i podpisu kwalifikowanego w pierwszej kolejności należy podpisać plik e-SF profilem zaufanym, a następnie podpisem kwalifikowanym. Na żadnym z etapów pobierania / podpisywania pliku e-SF nie należy zmieniać jego nazwy.

 

2. Przy pomocy podpisu kwalifikowanego

Do podpisania e-Sprawozdania Finansowego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy skorzystać z dedykowanego programu. Może być to program dostarczony Państwu przez dostawcę podpisu kwalifikowanego bądź inny wybrany.

Podpisanie pliku e-SF przy pomocy dedykowanych programów może różnić się w zależności od posiadanej przez Państwa aplikacji. Jednak czynności powinny być zbliżone do tych wykonywanych w programie proCertum Smart Sign.  Ważne, by w ustawieniach programu wybrać format podpisu: XADES oraz typ podpisu: wewnętrzny.

Aby podpisać plik e-SF należy dodać  plik  .XML, wybrać opcję podpisz i wybrać odpowiedni certyfikat. Następnie dokonać  autoryzacji podpisu poprzez wpisanie Państwa kodu PIN. Po poprawnym podpisaniu status dokumentu zmieni się na „Podpisany”, a plik z podpisem zostanie umieszczony w tym samym folderze, z którego wybierany był plik .XML do podpisu.

a) jeśli plik  e-SF nie zawierał wcześniej żadnych podpisów to wygeneruje się nowy plik o rozszerzeniu .XML.XADES – to w tym pliku należy składać ewentualnie kolejne podpisy. Również ten plik będzie należało wysłać do KRS.;

b) jeśli plik  e-SF zawierał wcześniej podpisy złożone przy pomocy profilu zaufanego wówczas nie zostanie wygenerowany nowy plik, a zostanie nadpisany poprzedni. Wówczas w tym pliku .XML należy składać ewentualnie kolejne podpisy.  Również ten plik będzie należało wysłać do KRS.

Na żadnym z etapów pobierania / podpisywania pliku e-SF nie należy zmieniać jego nazwy.


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.