Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Podatkowe rozliczenie wydatków świątecznych


utworzono: 06-12-2019

Dekoracje świąteczne

Zbliżający się okres świąt skłania przedsiębiorców do ustrajania wnętrza swojej firmy dokonując zakupu choinki, bombek czy innych dekoracji świątecznych, co sprzyja miłej atmosferze w biurze. Mając na względzie, że nie będą to przedmioty o charakterze ekskluzywnym, mające na celu okazałe i wytworne reprezentowanie przedsiębiorstwa, można zaliczyć je do kosztów podatkowych.

Wyjątkiem jest działalność prowadzona w mieszkaniu przedsiębiorcy. Wówczas wydatki świąteczne na zakup ozdób są traktowane jako wydatki o charakterze osobistym, które nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników oraz nie przyjmuje klientów w swoim biurze, również może mieć problem z udowodnieniem słuszności poniesionych kosztów na zakup świątecznych ozdób.

 

Spotkanie Wigilijne

Wydatki związane z organizacją Wigilii pracowniczej można zaliczyć do kosztów podatkowych, ważne jest jednak, aby określić cel takiego spotkania. Jeżeli organizacja spotkania Wigilijnego ma na celu zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami, czego rezultatem jest poprawa efektywności pracy, a w związku z tym zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wydatki z nim związane będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych.

Poza fakturami lub rachunkami dokumentującymi koszt Wigilii pracowniczych, przydatne w udowodnieniu wydatku świątecznego mogą być np. program wigilijnego spotkania, dokumentacja fotograficzna, czy materiały podsumowujące rok działalności firmy przedstawiane na spotkaniu.

Przez wiele lat kwestią sporną było również to, czy udział w Wigilii jest świadczeniem dla pracownika i stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. Wątpliwości rozwiał Trybunał Konstytucyjny, który wyjaśnił w wyroku ( sygn. akt K 7/13), że o powstaniu przychodu decyduje łączne spełnienie poniższych przesłanek:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).

Tak więc udział w firmowej Wigilii nie powoduje powstania przychodu u pracownika, gdy wykażemy, iż wigilia nie była organizowana w osobistym interesie pracownika, a stanowiła cel pracodawcy. Dodatkowo w przypadku konkretnego pracownika nie jesteśmy w stanie oszacować wartości tego świadczenia, czyli jaką kwotę przychodu możemy mu przypisać.

 

Prezenty świąteczne

Wydatki na zakup lub wytworzenie gadżetów, prezentów wykorzystywanych w świątecznej promocji, o niewielkiej wartości, opatrzonych logo firmy, rozdawanych masowo można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Charakteru reklamowego trudno natomiast przypisać eleganckim i wartościowym upominkom wręczanym wybranym kontrahentom, ale również koszom prezentowym, w których umieszczane są markowe słodycze oraz alkohole. Tego typu prezenty często są uznawane przez US za koszty reprezentacyjne niezaliczane do kosztów podatkowych.

Obdarowany kontrahent, ma obowiązek we własnym zakresie określić wartość otrzymanego świadczenia, następnie na podstawie dowodu wewnętrznego powinien wykazać przychód w miesiącu, w którym otrzymał prezent. Zwolnione z opodatkowania są prezenty o małej wartości. Za takie prezenty uważane są upominki, które są przekazywane w formie promocji lub reklamy, a ich wartość nie przekracza kwoty 200 zł.

Zwolnienie nie ma zastosowania, w przypadku gdy przekazanie upominku jest dokonywane na rzecz pracownika lub zleceniobiorcy. Przedsiębiorca, który przekazuje prezenty pracownikowi, powinien wliczyć wartość prezentów do podstawy wynagrodzenia pracownika co ma wpływ na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy jak i składki ZUS.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż nieodpłatne przekazanie upominków podlega opodatkowaniu VAT. Ze zwolnienie z opodatkowania VAT korzystają jedynie prezenty o małej wartości przekazywane jednej osobie w roku podatkowym:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • do wartości 10 zł , bez prowadzenia ewidencji osób obdarowanych.

Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.