Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Podwyższenie diety za podróż krajową od 28.07.2022r


aktualizacja: 29-08-2022
utworzono: 21-07-2022

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową na polecenie pracodawcy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Rodzaj świadczeń delegacyjnych oraz warunki ich wypłaty określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dotyczy ono bezpośrednio pracowników sfery budżetowej oraz pracowników zatrudnionych w firmach pozabudżetowych, o ile firmy te stosują przepisy wymienionego rozporządzenia.

Informujemy iż od 28.07.2022r ulegnie zmianie wysokość diety, obecnie w przypadku podróży krajowej wynosi ona 30 zł za dobę podróży i będzie podwyższona do kwoty 38 zł. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1481).

Podwyższenie diety za podróż krajową pociągnie za sobą zmianę wysokości niektórych innych świadczeń delegacyjnych, tj. :

zwrot kosztów za nocleg – co do zasady, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie więcej niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę hotelową => obecnie 600 zł, po zmianie 760 zł

ryczałt za nocleg – jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku za nocleg w hotelu, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg (pod warunkiem, że nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 a 7) w wysokości 150% diety => obecnie 45 zł, po zmianie 57 zł

ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – za każdą rozpoczętą dobę podróży przysługuje ryczałt na przejazdy miejscowe w wysokości 20% diety => obecnie 6 zł, po zmianie 7,60 zł.

Zwracamy uwagę iż pracodawcy pozabudżetowi mogą w przepisach zakładowych lub w umowie o pracę samodzielnie określić wysokość diety za podróż służbową. Niemniej nie może być ona niższa niż dieta krajowa, od 28.07.2022r musi wynosić co najmniej 38 zł.


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.