Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Polski (nie)Ład – co się wydarzyło w kwietniu 2022r … ?


utworzono: 10-05-2022

Jak zawsze na bieżąco śledzimy dla Państwa co się dziele w polskich podatkach.  Poniżej wybrane informacje co się wydarzyło w Polskim (nie)Ładzie w kwietniu 2022r. 

 • 04.04.2022 Projektowana nowelizacja Polskiego Ładu przewiduje iż przedsiębiorcy opłacający PIT według zasad ogólnych będą rozliczać roczną należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby okazało się iż suma opłacanej w poszczególnych miesiącach składki będzie niższa niż kwota obliczona od całego dochodu uzyskanego w danym roku to po zakończeniu roku kalendarzowego, ubezpieczony będzie musiał dokonać dopłaty w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 

 •  05.04.2022 Wiceminister finansów Artur Soboń w „Rzeczpospolitej” z 04.04.2022 powiedział iż rząd jest otwarty na propozycję, która pozwoli zmienić formę opodatkowania przedsiębiorców po zakończeniu 2022r. Obniżka PIT do 12 % może spowodować, że część z nich będzie zainteresowana przejściem z ryczałtu na skalę. Tak więc już dziś, powinni się przygotować się do tej zmiany i zbierać dowody na koszty prowadzenia biznesu.

 

 • 06.04.2022 Prezydent podpisał ustawę, która daje prawo uwzględniania różnic remanentowych u podatników prowadzących KPIR. Od teraz przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

 

 • 13.04.2022 Przedsiębiorcy będą mogli jednak zmienić formę opodatkowania za 2022r także w trakcie trwania roku podatkowego w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r. — zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń podczas konferencji prasowej. To był główny postulat ze strony małego biznesu podczas konsultacji społecznych. To przepis epizodyczny, tylko dla tego roku — wyjaśnił. Jak zaznaczył, w kolejnych latach przedsiębiorcy już normalnie będą mogli wybrać sposób opodatkowania, natomiast w tym roku będzie możliwość zmiany pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej księgowości od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

 • 14.04.2022 Zmiana reguł w trakcie gry powoduje że można zmienić założenia..  tak więc modyfikacje w Polskim Ładzie wprowadzane w trakcie roku spowodują iż przedsiębiorcy będą mieć możliwość zmiany formy opodatkowania. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to zmiana będzie możliwa w ograniczonym zakresie. I tak dla przedsiębiorców:(1) na skali podatkowej nie będzie możliwości zmiany opodatkowania (bowiem dostaną obniżkę PIT na 12%),
  (2) dla rozliczających się podatkiem liniowym będzie możliwość zmiany tylko na skalę podatkową i tylko po zakończeniu roku, zmiana ta będzie oznaczać ponowne przeliczenie podatku, 
  (3) dla rozliczających się ryczałtem będzie możliwość zmiany tylko na skalę podatkową, ryczałtowcy mogą się na to zdecydować już w połowie roku albo po jego zakończeniu, ryczałtowcy będą musieli zgłosić taki zamiar do 22 sierpnia i prowadzić księgi pół roku w taki sposób, jaki wybrali na początku roku oraz drugie pół roku będą mogli prowadzić je w oparciu o zmianę. Z kolei ci, którzy zdecydują się na zmianę po zakończonym roku, będą musieli założyć księgi i wpisać do nich przychody i koszty z całego roku.

 

 • 22.04.2022 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT naprawiający Polski Ład, który miałaby obowiązywać od 01.07.2022r. Projekt przewiduje m.in. obniżenie PIT z 17 % do 12 % dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym i ryczałcie pozwala na odliczenie części składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania, likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dziećmi, a przedsiębiorcy jeszcze raz będą mogli wybrać formę opodatkowania. Od 2023r komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych będą musieli płacić składki na NFZ (składki zdrowotne nie będą jednak liczone od dochodu). Przesunięto obowiązek wysyłania do US ksiąg rachunkowych / KPIR / ewidencji środków trwałych na rok 2024 dla podatników o przychodach za poprzedni rok powyżej 50 mln EUR, na rok 2025 dla podatników CIT/PIT wysyłających JPK_V7 oraz na rok 2026 dla pozostałych podatników. Ujednolicono termin składania zeznań podatkowych do końca kwietnia kolejnego roku. 

 

 • 25.04.2022 W nowelizacji Polskiego Ładu pojawiło się kilka niespodzianek np. nadpłaty składki zdrowotnej mają być zwracane automatycznie, od lipca nie będzie trzeba podwójnie obliczać pracowniczych zaliczek na PIT (wg zasad z 2021r i  bieżących),  zlikwidowana zostanie wprowadzona na początku roku ulga abolicyjna i ryczałtowy podatek od nieujawnionych wcześniej dochodów, wyłączenie odpowiedzialności księgowych w zakresie stosowania niektórych nowych przepisów Polskiego Ładu. Wiceminister Soboń powiedział wcześniej iż ,,Sami księgowi mają dzisiaj zadanie, które nie jest łatwe i wymaga pracy także na zmieniających się przepisach, stąd zgodnie z ich oczekiwaniami robimy korekty związane z odpowiedzialnością, tak aby było jasne, że przy tych zmianach, te błędy nie będą skutkowały dodatkową odpowiedzialnością dla księgowych”.

 

 • 26.04.2022 Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem finansów. Stanowisko MF było nieobsadzone od 07.02.2022r kiedy to, za błędy w Polskim Ładzie, Tadeusz Kościński podał się do dymisji. Od 2020r, jako szefowa KAS, zajmowała się nadzorem nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych. Ciekawi jesteśmy czy pani minister będzie koncentrować się na upraszczaniu systemu podatkowego czy, z racji dotychczasowego doświadczenia, większego nadzorowania podatników? 

Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.