Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja w przeprowadzaniu kontroli skarbowych.


aktualizacja: 16-09-2020
utworzono: 25-10-2017

Co to jest JPK?

Rząd przygotował i wprowadził zmiany w zakresie e-kontroli dla wszystkich przedsiębiorców. Głównie ma to się przyczynić do stopniowego zmniejszania kontroli papierowej w przedsiębiorstwach, ale też ma wspomóc wykrywanie nieprawidłowych transakcji gospodarczych i wyeliminowanie tzw. karuzel podatkowych. E-kontrola skarbowa polega na przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (w skrócie JPK) do urzędu skarbowego, w którym są zawarte dane z systemu finansowo księgowego, z programu magazynowego, z programu do wystawiania faktur oraz systemu bankowego w odpowiedniej formie elektronicznej.

 

Kto i kiedy musi przekazać te pliki?

Szlaki przetarli tzw. duzi przedsiębiorcy, którzy zostali zobowiązani do przekazywania plików JPK od 1 lipca 2016 roku. W kolejnym etapie dane te muszą przekazywać od 1 stycznia 2017 roku tzw. średni i mali przedsiębiorcy. Dla przypomnienia średni przedsiębiorca to taki, który zatrudniał poniżej 250 osób oraz jego obroty netto nie przekroczyły 50 mln Euro lub suma bilansowa nie przekroczyła 43 mln Euro. Mały przedsiębiorca to taki który zatrudnia poniżej 50 osób, a jego obroty i suma bilansowa nie przekracza 10 mln Euro. Ostatnia i największa grupa tzw. mikro przedsiębiorców będzie zobligowana do przesyłania plików JPK od 1 stycznia 2018 r. Mikro przedsiębiorca charakteryzuje się tym, iż nie zatrudnia więcej niż 10 osób, a jego obroty netto lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln Euro. Istotną kwestią jest fakt, iż powyższe limity muszą być spełnione jednocześnie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dla ułatwienia identyfikacji czy dane przedsiębiorstwo kwalifikuje się i do kiedy proponujemy skorzystać z weryfikatora JPK http://www.weryfikatorjpk.pl.

Od 1 lipca 2018 w przypadku żądania Urzędu Skarbowego państwa oprogramowanie musi mieć możliwość wygenerowania plików JPK za okres od 1 lipca 2016. O ile Urząd o ten okres poprosi.

 

Czy musimy przekazywać wszystkie dane co miesiąc?

Jednolity Plik Kontrolny obecnie składa się z 7 struktur. Najważniejszym z nich jest plik JPK_VAT, który obowiązkowo musi być przekazywany raz w miesiącu do urzędu skarbowego. Dane w nim zawarte to nic innego jak rejestry VAT w formie elektronicznej. Ważne jest to, iż mimo to, że przedsiębiorca składa deklarację co kwartał to plik i tak musi przekazać do 25 dnia każdego miesiąca.
Pozostałe struktury pliku JPK , które są przekazywane do organów podatkowych na ich żądanie to:

  • JPK_KR – dane z ksiąg rachunkowych,
  • JPK_WB – dane dotyczące wyciągów bankowych (generuje bank przedsiębiorcy)
  • JPK_MAG – dane magazynowe PZ, WZ, MM, RW itp.
  • JPK_FA – dane z programu do wystawiania faktur sprzedaży,
  • JPK_PKPiR – dotyczy podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Co jak nie przekażemy plików JPK?

Za nie przekazanie pliku JPK po terminie grozi karą w wysokości 2.800,00 PLN, natomiast nie przekazanie danych w formie pliku JPK może narazić przedsiębiorcę na karę w wysokości 17.760,00 PLN.
Dlatego zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż od stycznia 2018 roku obowiązkowi przekazania plików JPK będą podlegać wszyscy przedsiębiorcy. Często dochodzi do sytuacji, że mniejsi przedsiębiorcy nie mają profesjonalnego oprogramowania do wystawiania faktur. Dlatego naprzeciw ich potrzebom wychodzi nasze biuro rachunkowe Krafton Accounting, oferujemy zdalny system on-line za pomocą, którego można wystawić faktury w systemie dostosowanym do plików JPK.


Copyright © 2022 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.