Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Kasy online – zmiany dotyczące kas fiskalnych w 2019 r.


aktualizacja: 13-06-2019
utworzono: 30-04-2019

System rejestracji online sprzedaży jest kolejnym, uzupełniającym obok JPK narzędziem pozwalającym na uszczelnienie systemu podatku VAT. Skoncentrowany jest w szczególności na ograniczeniu szarej strefy w sprzedaży detalicznej.

 

Kto musi wymienić kasę na online i kiedy?

Proces wymiany kas będzie wprowadzany etapami. Nie wszyscy podatnicy będą musieli od razu wymieniać kasy na elektroniczne. Termin 1.01.2020 r. i kolejne terminy obligatoryjnego stosowania kas online dotyczą tylko rejestrowania sprzedaży, wskazanej w ustawie. Przy prowadzeniu sprzedaży dotyczących wielu towarów i usług część będzie obligatoryjnie rejestrowana na kasach online, a część będzie mogła być nadal rejestrowana w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Poniżej lista wyjątków branży, które mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.

 

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

 

Co z kasą starego typu?

Raz kupiona kasa może podatnikowi służyć wiele lat. I jeśli nie prowadzi działalności, objętej obligatoryjną rejestracją sprzedaży z użyciem kas online, może z zakupionej kasy nadal korzystać. Należy przy tym pamiętać, że rozpoczynając ewidencję, kasę taką należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy (ta procedura nie obowiązuje przy kasach online). Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii, są obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas.

Jeśli chodzi o maksymalny czas używania kas starszego typu, pojawia się różnica pomiędzy kasami z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Tej drugiej można będzie używać praktycznie aż do dnia jej śmierci technicznej. Ale w kasach z papierowym zapisem kopii nie będzie można wymieniać już pamięci fiskalnej. Po jej uszkodzeniu lub zapełnieniu kasa taka „zniknie” z rynku. Oznacza to, że kasy papierowe za ok. 5-6 lat będą praktycznie wycofane.

 

Co z ulgą na kasy fiskalne?

Istnieje grupa podatników, którzy mimo, iż mają nadal sprawne i działające kasy rejestrujące, będą zobowiązani do zakupu nowych kas fiskalnych (lub instalacji odpowiedniego oprogramowania). Podatnicy ci będą mogli ponownie skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy (czyli zwrotu części kwoty wydatkowanej na jej zakup). Nowe przepisy nie zmienią wysokości ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, jej wysokość pozostanie bez zmian. Możliwa do odliczenia kwota wynosi 90% zakupu (bez podatku VAT), jednakże nie więcej niż 700 zł.

 

UWAGA Terminy mogą ulec zmianie

Ustawodawca zauważył, iż może okazać się, że pojawią się problemy na etapie tworzenia Centralnego Repozytorium Kas. Zastrzegł więc możliwość przedłużenia wskazanych wyżej terminów, oraz upoważnił Ministra Finansów do przedłużania ich w drodze rozporządzenia, i określenia rodzajów czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dnia upływu przedłużonego terminu, uwzględniając przy tym specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

 


Copyright © 2022 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.