Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Nowe zasady w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych


utworzono: 08-01-2020

Od 1 stycznia 2020 r. weszły nowe zasady w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Poniżej kilka informacji w tym temacie.

 

Co ważne przy dokonywaniu sprzedaży ?

Wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

W związku z tym, sugerujemy dopytać nabywcę czy będzie chciał fakturę na firmę. Wyjątek mogą stanowić przypadki kiedy paragon był wystawiony jeszcze w 2019 roku. Tutaj nadal obowiązuje przepis który pozwala wystawić fakturę do 3 miesięcy od momenty dokonania sprzedaży. Przykładowo jeżeli towar lub usługa została nabyta 31 października 2019 r. to maksymalny termin wystawienia faktury upłynie 31 stycznia 2020 roku.

 

Co ważne przy dokonywaniu zakupów ?

W przypadku kiedy będziecie Państwo dokonywać zakupów przy transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu ale tylko wtedy, gdy NIP nabywcy będzie znajdować się na paragonie dokumentującym tą sprzedaż. W związku z tym, przy zakupie towarów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, sugerujemy aby od razu poprosić sprzedawcę o fakturę.

 

Kiedy kasa fiskalna nie jest dostosowana ?

Warto zwrócić uwagę że nie wszystkie funkcjonujące obecnie na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, tak więc możliwość wystawianie faktur w oparciu o paragony z NIP będzie ograniczona do tej grupy kas, które posiadają taką funkcjonalność. Jeżeli sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, to nabywca powinien zadeklarować, w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik – wówczas taka transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie rejestrującej, sprzedawca powinien od razu wystawić fakturę.

 

Kogo dotyczy zmiana ?

Zmiana przepisów dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą B2B. W dalszym ciągu na żądanie osób prywatnych sprzedawca będzie obowiązany wystawiać fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż, jeśli osoba ta w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty, wystąpi z żądaniem wystawienia faktury. Tak więc przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie uległy zmianie.  Po 1 stycznia 2020 r. również do faktury pozostającego u sprzedawcy należy dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Faktury takie nie zawierają NIP nabywcy.

 

Jakie są sankcje ?

W sytuacji kiedy zostanie wystawiona faktura do paragonu bez NIP nabywcy, to sankcje ponosi zarówno sprzedający jak i nabywca, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Wysokość sankcji to 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie jednak ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.