Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Tarcza Antykryzysowa – odroczenie niektórych obowiązków


utworzono: 17-04-2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie odroczenia terminów niektórych obowiązków przedsiębiorcy  wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej :

 

 • Termin płatności zaliczek PIT-4R na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. został przesunięty do 01.06.2020r.
 • Termin na wdrożenie nowego pliku JPK_VAT został przesunięty dla wszystkich podatników do 01.07.2020r.
 • Przesunięcie nowej matrycy VAT z 01.04.2020r na 01.07.2020r.
 • Wiążące Informacje stawkowe będą chronić podatników od 01.07.2020r.
 • Termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłaty podatku CIT za 2019 został przesunięty do 31.05.2020r.
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku PIT za 2019 po upływie podstawowego terminu 30.04.2020, jeśli nastąpi to do 31.05.2020r. (podatnik nie ma być ukarany grzywną za opóźnienie, jednakże nie przewidziano regulacji wyłączjącej odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej)
 • Termin na złożenie informacji IFT-2R został przesunięty do 31.05.2020r.
 • Termin na sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) został przesunięty do 31.05.2020r.
 • Termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R) został przesunięty do 30.09.2020r.
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK); nowe terminy to :

– termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK do 27.10.2020r.

– termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK do 10.11.2020r.

 • Terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych przesunięto o 3 miesiące, przesunięcie odnosi się do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się między dniem 30.09.2019r. a dniem 30.04.2020r., i tak jeżeli jednostka przyjęła jako rok obrotowy rok kalendarzowy, to termin:

– sporządzenia SF – został przesunięty z 31.03.2020 do 30.06.2020r,

zatwierdzenia SF – został przesunięty z 30.06.2020 do 30.09.2020r,

złożenia SF do KRS – został przesunięty z 15.07.2020 do 15.10.2020r.

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe przekażą SF szefowi KAS do 31.07.2020 r. (a nie do 30.04.2020r.).

 • Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych został przesunięty do 13.07.2020r. (dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13.10.2019r.)
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) z 3-dniowego do 14-dniowego
 • Trzymiesięczny termin, na wydanie interpretacji indywidualnych przedłużono o 3 miesiąc (dodatkowo Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące)
 • Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020r. został przesunięty do 20.07.2020r. (dotyczy tylko podmiotów u których wszystkie przychody, nie tylko z budynków, będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego)
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., nie dłużej jednak niż do 30.09.2020r.

Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.