Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Zerowy PIT dla młodych


utworzono: 31-07-2019

Zerowy PIT dla młodych wejdzie w życie 1 sierpnia 2019r.

PIT 0 dotyczy osób do 26 roku życia. Oznacza to, że osoby poniżej tego wieku i których dochody nie przekraczają 85 528 zł rocznie będą zwolnione z podatku PIT.  Ustawa została podpisana przez prezydenta 25.07.2019 r., zmiany będą obowiązywać od 1 sierpnia 2019.

 

W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia 2019r. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. W kolejnych latach, jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej, czyli od razu 32%.

 

Zwolnienie dotyczy osób które pracują na podstawie: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą (za wyjątkiem przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym). Zwolnienie nie będzie obejmowało osób które założyły własną działalność gospodarczą.

 

Podstawą do uzyskania zwolnienia jest złożenie swojemu pracodawcy pisemnego oświadczenia (wzór przesyłamy w załączeniu), w którym stwierdzi, że jego zarobki uzyskane do dnia 26. urodzin w całości korzystają ze zwolnienia od podatku, wtedy  płatnik nie będzie pobierał od nich zaliczki na podatek PIT od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia, płatnik nadal pobierał będzie zaliczki na podatek dochodowy. Zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconych zaliczek a kwotą podatku należnego, czyli tzw. nadpłaty, możliwy będzie dopiero w rozliczeniu rocznym, tj. po złożeniu zeznania podatkowego.

 

Oświadczenie obowiązuje tylko w roku podatkowym 2019. Od 2020 roku zwolnienie będzie przysługiwało automatycznie dla osób poniżej 26 roku życia.  Wówczas pracownik może złożyć wniosek u płatnika o pobór zaliczek.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA


Copyright © 2023 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.